Szukaj
Infolinia 665327529
Menu Menu
Konto Konto
biz-tech.pl
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasady wykorzystywania plików Cookies

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem biz-tech.pl​ przez przedsiębiorstwa: IN PLUS FINANCE Maciej Dziwior wpisane do CEiDG pod numerem NIP 6721176519, REGON 320896098 z siedzibą: Borówko 16, 62-010 Pobiedziska oraz LIMONTA Joanna Małasiewicz wpisane do CEiDG pod numerem NIP 9720898784, REGON 523770530 z siedzibą: Borówko 16, 62-010 Pobiedziska. ​Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych są przedsiębiorstwa podane w pkt. 1 zwane dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ​​
 4. Administrator ​informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Kupujących/Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu. Do tego celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W Sklepie internetowym dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
  1. w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów/usług ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawę prawną stanowi zgoda Klienta na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. W przypadkach określonych w § 2 pkt 1 a) i b) niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów) a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo: nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP a także pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. W przypadkach określonych w § 2 pkt 1 c) niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 4. dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 5. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień,
 6. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 7. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do:
  1. realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów/usług, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz
  2. dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych. 

§ 5 PROFILOWANIE

 1. Sklep Internetowy może korzystać z funkcji profilowania, które polega na​ dowolnym i zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
  1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy przetwarza jego dane w oparciu​ o prawnie uzasadniony interes,
  5. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
  7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 PLIKI COOKIES

 1. Sklep Internetowy używa plików Cookies tj. niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu internetowego a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  2. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi,
  4. dopasowania odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta,
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie internetowym i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
  1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console),
  2. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii (marketplace);
  3. Grupa esprzedaż Łukasz Sadłowski (administracja sklepu internetowego).
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowych Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@biz-tech.pl
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od ​29.12.2020r.​
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl